Geestelijk Welzijn

Je mentaal en emotioneel goed voelen

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Somatic Healing visie en de behandeling

Lichaam en geest zijn een en ook twee. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. 

Het lichaam kan beschouwd worden als het voertuig van onze geest. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken complementair op elkaar in. Bij ziekte is vaak sprake van een onbewust, ziekmakend levenspatroon. Bewustwording hiervan is de sleutel tot genezing en tot geestelijk welzijn.

Psychosomatiek

Psychosomatische klachten ontstaan door de verbondenheid van lichaam en geest. Het lichaam met zijn volmaakte, functionele en efficiënte bouw kent een grote intelligentie. Het mooie is, je lichaam liegt nooit. Ik leer je te luisteren naar je lichaam.  Hierdoor krijg je inzicht in je onbewuste drijfveren, met als resultaat bewustere, gezondere keuzes.  

Dialoog op cellulair niveau

Tijdens de behandelingssessie ga ik met mijn handen 'de dialoog aan' met jouw lichaamsbewustzijn. Jouw lichaam begint zijn verhaal te vertellen; komt los. Dit kan gepaard gaan met herinneringen en een emotioneel verwerkingsproces. Zo ondergaat je lichaam zijn process en de energie wordt getransformeerd. Een actieve betrokkenheid, begrip en het leerproces van jou als cliënt bekrachtigt de genezing.


Je creativiteit

Dit process kan ook in de vorm van een somatisch, creatieve dans-/bewegingssessie.  Hierbij ontvouwt zich je innerlijke, onbewuste waarheid op expressieve wijze en leidt tot diepe inzichten.  Ook traumaverwerking kan zo plaats vinden.  Heling en creativiteit ervaren een versterkende wisselwerking. 

"The mind is like the wind and the body like the sand: If you want to know how the wind is blowing, you can look at the sand".

Bonnie Bainbridge Cohen